Τι μας περιμένει με τη τρέλα που μας δέρνει.

Επιθεώρηση

Κοντά στον κόσμο από διαφορετική σκοπιά...

Το Πολυθέαμα άλλοτε...


Κινηματογραφικός Τηλεοπτικός και Θεατρικός Οργανισμός - Θέατρο Πολυθέαμα
Νίκου Καζαντζάκη 48
Τ.Κ. 157 72
Ζωγράφου
Τηλ. 210 7719916
 
email: info[at]politheama.gr