Τι μας περιμένει με τη τρέλα που μας δέρνει.

Επιθεώρηση

Κοντά στον κόσμο από διαφορετική σκοπιά...

Το Πολυθέαμα άλλοτε...


Ο θίασός μας δημιουργήθηκε το 1975 από μια ομάδα νέων ηθοποιών.

Δημιουργήσαμε το Πολυθέαμα γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε στη θεατρική αποκέντρωση, στην πολιτιστική ανάπτυξη του λαού μας, στην αναβίωση της δικής μας λαϊκής παράδοσης και του τρόπου ζωής.