Τι μας περιμένει με τη τρέλα που μας δέρνει.

Επιθεώρηση

Κοντά στον κόσμο από διαφορετική σκοπιά...

Το Πολυθέαμα άλλοτε...


Φιλοδοξία και στόχος μας, με το περιεχόμενο των έργων που θα παρουσιάσουμε και με την σωστή ευσυνείδητη δουλειά μας, να βοηθήσουμε στον αγώνα για ένα καλύτερο τρόπο ζωής και μια διαφορετικά οικοδομημένη, πιο σίγουρη και πιο ανθρώπινη κοινωνία.

Ο δύσκολος πολιτιστικός αγώνας συνεχίζεται κάτω από δύσκολες αντικειμενικές συνθήκες. ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και με μόνους συμπαραστάτες και συνεργάτες τους δήμους και πολιτιστικούς φορείς της Αθήνας και της επαρχίας.