Τι μας περιμένει με τη τρέλα που μας δέρνει.

Επιθεώρηση

Κοντά στον κόσμο από διαφορετική σκοπιά...

Το Πολυθέαμα άλλοτε... 
Πιστεύουμε ότι το θέατρο δεν έχει μόνο σαν σκοπό να ψυχαγωγεί το κοινό, αλλά να το προβληματίζει, να διδάσκει το θεατή, να τον κάνει καλύτερο αλλά και να διδάσκεται από αυτόν.